iOS CodeVn

App phiên bản cũ cho iOS

Carrier Tool


Dành cho iOS 11.4.1 trở xuống.

- Default Carrier: tên nhà mạng hiện tại bạn đang dùng.

- New Carrier: tên nhà mạng bạn muốn hiển thị sau khi đổi.

** Sau khi làm xong vui lòng khởi động lại máy hoặc bật chế độ máy bay và tắt chế độ máy bay để thay đổi có hiệu lực.

*** Quay về như cũ thì vào cài đặt xóa cấu hình.